Informar als funcionaris.

Davant aquest anunci de "cosa unilateral" és imprescindible que el govern espanyol informi, un per un, els funcionaris de la seva possible responsabilitat penal en cas de cooperar en la consumació de la "cosa". El govern espanyol ha de vetllar per la integritat dels seus funcionaris, sobretot si estan segrestats per aquells que pretenen incomplir les ordres del Tribunal Constitucional, conscients que no poden fer-ho si no és justament amb la complicitat dels funcionaris, d'entrada per exemple amb la complicitat dels mossos d'esquadra.

La informació del Govern espanyol seria un recordatori als funcionaris del jurament que feren i de la legislació a la qual es deuen, un recordatori del bàndol que els protegirà i en què han de restar inamovibles, que és per això que són funcionaris amb la responsabilitat que això implica: garantir la funcionalitat natural de l'estat de dret, amb independència d'ideologies i creences.

Uns potencials delinqüents pretenen diluir la seva culpa penal en la col·lectivitat i volen afegir als funcionaris en aquesta col·lectivitat i a més pretenen fer-los creure, amb somriures i eslògans de democràcia, de què res els passarà. Imprescindible, doncs, que el govern de l'estat els informi de forma exhaustiva de les conseqüències legals de cooperar amb delinqüents.

Cal informar que ser un colpista, és a dir, desobeir la llei amb la intenció de desafiar i, a poder ser, fer caure l'estat de dret espanyol, pot ser constitutiu de delicte, com és natural. No és el govern espanyol qui posa als funcionaris contra la paret conduint-los a la comissió d'un delicte. No és el govern espanyol qui pretén que un mosso d'esquadra que ha jurat fidelitat a la constitució, la desobeeixi i acati les ordres d'un conseller que en el moment de donar les ordres ja seria un delinqüent en tota regla. És el govern de la Generalitat que amenaça als funcionaris amb la cosa unilateral, és a dir colpista, és el govern de la Generalitat qui pretén que els funcionaris es converteixin en insurrectes, no pas el govern espanyol.

Davant aquesta amenaça extraordinària, el govern de l'estat té l'obligació d'informar els funcionaris, un per un, que es deuen a l'imperi de la llei, no pas a uns potencials delinqüents que la volen fer saltar pels aires. I per descomptat, informar-los que compten amb el seu suport absolut. És el mínim que es pot fer quan uns insurrectes anuncien el caos.