La limitació en la durada dels contractes temporals

La limitació en la durada dels contractes temporals perjudica al treballador. Un treballador no pot estar contractat eventualment durant un període de més de dotze mesos, ja que l'empresa està obligada per llei a fer-lo indefinit. Aquesta limitació provoca que les empreses, acabat aquest termini de dotze mesos, liquidin al treballador i amb sort el tornin a contractar passats sis mesos o un any o no el tornin a contractar mai més.  La limitació legal de la contractació temporal és del tot frustrant pel treballador. Quan comença a conèixer el seu ofici, l'empresa el liquida per evitar haver-lo de fer indefinit.

Els sindicats, però, en comptes de reclamar que s'elimini aquesta limitació en la contractació temporal, advoquen perquè els contractes temporals cada vegada estiguin més limitats, provocant així que el treballador, passat el termini màxim legal de duració temporal, rebi la liquidació de l'empresa i perdi el seu lloc de feina. Els sindicats diuen defensar els drets del treballador, però queda demostrat que de vegades les seves reivindicacions el perjudiquen greument. Si una empresa, per força i passat un any, no hagués de convertir en indefinit a un treballador eventual, aquest no seria saldat i continuaria treballant en comptes de perdre la feina.

És un drama que milers de treballadors pateixen, i els sindicats no fan res per evitar-ho, bé, sí, pretenen limitar encara més el contracte temporal, limitació que justament du als treballadors a la pèrdua de la seva feina. Veient això, un podria arribar a la conclusió que els sindicats, més que cercar el benefici del treballador, cerquen la seva desgracia, el seu enuig constant. Al capdavall, el conflicte laboral és el negoci del sindicat. Caldria o bé obligar a les empreses a contractar indefinidament des del primer dia, o bé no limitar la durada del contracte temporal. El contrari, és a dir, pretendre que un contracte temporal hagi de convertir-se obligatòriament en indefinit, causa que milers i milers de treballadors espanyols perdin la seva feina sense que ningú ( i encara menys els sindicats) faci res per remeiar-ho