El rei i les injúries

Cremar una foto del rei és delicte. De moment no sabem si trencar una fotografia del rei serà considerat delicte d'injúries però, òbviament i per analogia, si cremar una foto és delicte, trencar-la també ho hauria de ser. No obstant, potser trencar la fotografia hauria de constituir un delicte d'injúries més lleu que el delicte d'injuries per la crema. 

Quan cremes una foto d'una persona, li estàs dient que l'odies i la voldries cremada. Aquesta és la pressumpta intenció de qui crema la foto, però inclús si no fos aquesta la intenció, és evident que qui veu les imatges de la seva crema no pot sinó concloure que això és el que podrien voler fer amb ell.

Hi ha qui argumenta que el rei és un símbol i que per tant cremar un símbol no és equiparable a cremar una fotografia d'un particular, la qual cosa, tots estem d'acord, constitueix un delicte d'injúries. Bé, aquesta argumentació del símbol és una argúcia intel·lectual. En primer lloc, perquè si el rei és un símbol i amb aquesta excusa podem cremar la fotografia del símbol sense que la persona particular- per dir-ho així- en pugui sortir mai perjudicada, també podem amenaçar de mort al rei, atès que aquest és un símbol, i per tant la persona particular del rei no en podrà sortir mai perjudicada d'aquesta amenaça. Podem escriure que demà farem el possible per penjar al rei en la plaça pública, i com és un símbol, haurem de concloure que aquesta amenaça no constitueix un delicte sinó que s'inclou en el dret a la llibertat d'expressió

El fet que el rei no sigui un ciutadà normal sinó un símbol i només un símbol que, quan actua, no ho fa per si mateix, obre la possibilitat, a més, a què puguem fer el mateix amb el president de la Generalitat, i puguem doncs cremar fotografies del president Puigdemont, perquè esclar, no cremem al Puigdemont particular, cremem el que Puigdemont representa, això és, la Generalitat de Catalunya.

Em pregunto, a més, on posem la línia divisòria entre el símbol i la persona particular. Si jo cremo una foto del rei passejant amb la seva filla per un carrer de Mallorca, ¿estaria cometent un delicte d'injúries perquè la crema seria d'una fotografia del rei en la seva qualitat de persona particular? I si cremo la foto del Puigdemont de vacances per Cadaqués ¿cremo al Puigdemont símbol o al Puigdemont particular? 

No, de cap manera el símbol pot servir d'excusa per incloure la crema de fotografies del rei en el dret a la llibertat d'expressió. El rei, a banda de rei, és una persona, i té el mateix dret a sentir-se acovardit quan veu que se'l crema en una fotografia. El rei ha d'estar protegit, igual que tots els altres, contra els que cremen fotos declarant un odi que, com a mínim, bé podria impulsar el seu linxament. Un linxament contra el rei i el que simbolitza, sí, però de retruc i de forma inevitable contra la seva persona.