Donald Trump.

Trump ha demonitzat la immigració per guanyar les eleccions dels Estats Units. Tots els populistes fan el mateix: creen un enemic dèbil i indefens i el culpabilitzen de bona part del mals del país. La promesa de Trump de deportar als immigrants il·legals és evident que segurament no la complirà sobretot per l'alt cost econòmic que suposaria per l'administració du a terme aquest malèfic projecte. Això no obstant, el problema no és que Trump digui en campanya el que és evident que no gosarà fer a la pràctica, el més perillós és que eslògans proclamats amb una claredat rotunda, missatges com ara deportar a 2 milions d'immigrants il·legals en un any, hagin sigut tan ben rebuts per la majoria d'americans que l'han votat.

Els eslògans antiimmigració finalment no es duran a la pràctica i es quedaran solament en declaracions d'intencions per exaltar els ànims dels ressentits, però el sol fet de proclamar la idea de les deportacions massives i que els americans ja comencin a normalitzar-la –la idea, dic- o a interioritzar la possibilitat d'aquesta pràctica; aquesta permissivitat amb els dits eslògans implica un perill gravíssim, potser no és un perill recent, però cada vegada aquests missatges aniran a més, i no només a Amèrica sinó també a Europa.

Hitler no va deportar els jueus l'endemà d'arribar al poder. Hitler primer féu una propaganda encaminada a difondre l'odi als jueus per tal que després, quan arribés la deportació massiva, els alemanys ja haguessin normalitzat el missatge i per tant veiessin natural aquestes deportacions i inclús molts d'ells les defensessin. No dic que Trump sigui Hitler -no tenen res a veure- però la idea de la deportació massiva utilitzada per Trump de forma expressa per tal de guanyar-se els electors és el primer pas perquè en uns anys la idea es converteixi en una realitat.

I no és que a Europa o a Espanya siguem exemple de res: la nostra legislació en matèria d'estrangeria tipifica com a motiu d'expulsió l'estança sense un permís de residència; però almenys encara som curosos amb el llenguatge i aquesta cura permet que la llei no es dugui a la pràctica de manera radical i que molts immigrants irregulars no siguin deportats quan de fet la llei diu que haurien de deportar-se. Vull dir que la mateixa hipocresia europea, el fet que la llei expressi una cosa però a l'hora de la veritat se'n faci una de distinta, el fet que almenys de moment cap partit a Espanya hagi verbalitzat la necessitat que la llei d'estrangeria s'acompleixi de forma estricta i sense escrúpols, és també el que evita les deportacions massives.

La falta de complexos en el llenguatge és el primer pas perquè el mal s'imposi. Si tu comences a dir que deportaràs a milions d'immigrants i aquest missatge és nuclear en el teu discurs, acostumes a la gent a pensar que en efecte aquestes deportacions són necessàries, tal vegada qui ho diu no és un partit residual que no vota ningú sinó el mateix govern, el mateix president del govern del país més poderós del món, t'ho diu el mateix estat, altaveu de la moral del poble. Si l'estat, que és qui estableix allò que és bo i allò que és dolent, comença a manifestar que deportar és bo, aleshores més aviat que tard començarem a deportar en massa. I la gent ho veurà com a quelcom natural. Aquest és el perill de Trump.