Fracàs de l'Agència Tributaria catalana

La campanya de l'Agencia Tributària catalana ha estat un fracàs. Els mateixos independentistes, els que tants discursos fan sobre la llibertat i el sacrifici (aquests discursos èpics tan buits en realitat d'intencions reals) després ingressen els seus impostos a l'agència tributària estatal quan de fet podrien ingressar-los a l'agència Tributària catalana. Les dades constaten el fracàs. L'any 2015 només 178 persones van declarar els impostos a l'agència tributària catalana. 

Un independentista no declararà mai els seus diners a l'agència catalana quan de fet això podria implicar algun risc per la seva butxaca. Tot en un independentista és comèdia si encabat declara els impostos allà on menys risc suposa declarar-los. No! Els nacionalistes, els independentistes, aquests que tantes lliçons donen sobre la necessitat de desobeir l'estat espanyol, ni tan sols declaren els impostos en una agència tributària catalana, la qual cosa, per cert, no suposa tampoc un acte de desobediència. No són independentistes, són una colla de comediants ganduls indolents. Volen estructures d'estat i després no les utilitzen. Diners abocats al no-res.

No hi ha independentistes disposats a sacrificar-se i menys si el sacrifici passa per la butxaca. El moviment independentista es basa en la cabriola de la mona cada onze de setembre. Després, només hi ha la mandra; perquè és mentida la idea que sustenta la independència, perquè és mentida aquesta idea de ser un país ocupat per l'estat espanyol. La gent –sobretot els independentistes- viuen molt bé a Catalunya o, si més no, viuen igual de bé que als altres territoris d'Espanya. La riquesa de cadascú no depèn de si vius a Catalunya o a Cordova, sinó de l'esforç personal o de la sort que puguis tenir o de les qualitats personals o de la família on neixes; però en cap cas del lloc on vius. I ho saben. Saben que menteixen quan afirmen el contrari.

Si la riquesa de cadascú depengués de viure o no viure a Catalunya la idea independentista cobraria més força i potser la gent s'implicarien més atès el greuge que en efecte patirien en carn pròpia. Si la idea del país ocupat fos real, comprovarien com el simple fet de ser catalans els converteix en pobres, i probablement declararien els seus impostos en una agència tributària catalana que en aquest cas seria instrument de lluita o sinònim de llibertat. Però ja ho són de lliures i per això declaren a l'estat espanyol. I declaren a l'estat espanyol mentre en una sobretaula, després d'haver-se menjat una mariscada, et diuen que són maltractats per l'estat espanyol. No són independentistes. Són uns farsants. 178 contribuents. Aquesta és la xifra.