Estat i llengua.

Continuem amb la llengua. No sé com alguns poden afirmar que el català no ha estat perseguit i vilipendiat per l’estat espanyol. En l'època franquista el català fou perseguit i vilipendiat per l’estat espanyol representat aleshores per Franco. El català no era llengua cooficial de l’administració, sinó llengua residual parlada al carrer. El català no rebia cap subvenció en la seva difusió cultural. A les escoles tampoc s’impartien classes en català i certament l'actitud del franquisme amb el català era de pura condescendència, una actitud de perdonavides.

Negar que el català fou menystingut per l’estat espanyol és donar la raó a tots els que afirmen ara que el castellà no està menystingut per la Generalitat de Catalunya. Afirmar, com alguns afirmen, que l’estat espanyol no ha vilipendiat mai la llengua catalana és justament el què volen aquells que pretenen eliminar la llengua castellana de l’administració pública, és donar-los l’excusa perquè puguin també mentir i afirmar que el castellà al capdavall no és una llengua menystinguda per la Generalitat.

Justament, reconèixer que el català fou menyspreat per Franco és el primer pas per poder denunciar que la Generalitat ha volgut fer amb el castellà el mateix que Franco va fer amb el català. La Generalitat, en totes aquelles competències que li són pròpies, no pretén sinó eliminar del tot la llengua castellana; les resolucions administratives de la Generalitat són solament en català, la llengua castellana ha estat pràcticament eliminada de les escoles catalanes, la Generalitat patrocina de sota mà manifestos com el de Koiné. Tots sabem que el castellà és tractat per la premsa i cultura catalana subvencionada com una llengua invasora que posa en perill la llengua catalana. Tots sabem el que costa que la Generalitat concedeixi una subvenció a un acte cultural en llengua castellana.

No podem negar l’evidència, no podem mentir ni defugir la trista realitat franquista a no ser que vulguem actuar precisament com actuen els que persegueixen i menystenen la llengua castellana a Catalunya. No podem negar que Franco volia extirpar la cultura catalana a no ser que vulguem negar també la voluntat dels nacionalistes catalans d’extirpar la llengua castellana de Catalunya. Negar que l'estat espanyol no ha perseguit mai la llengua catlana implica permetre que els nacionalistes puguin adoptar la mateixa actitud de perdonavides amb el castellà que tenia el franquisme amb la llengua catalana