Si necessites ajuda, parla en català

Junts pel sí voldrien imposar el coneixement de la llengua catalana com a condició per poder rebre la renta mínima d’inserció. Junts pel sí voldria que tots els catalans que parlen català fossin també antiespanyols i que el mer fet de parlar català fos sinònim de ser antiespanyol. Junts pel sí voldria que tots els castellanoparlants anessin marxant i que es quedessin només els que votarien sí a la república catalana. El nacionalisme vol imposar el coneixement de la llengua catalana perquè vol emparentar el fet de ser catalanoparlant amb el fet de ser antiespanyol. Per això els molesta tant que algú que escriu i parla el català a la vegada pugui sentir-se espanyol.

El fet de donar una ajuda a qui parla el català i negar-se-la a qui no el parla, demostra fins a quin punt els nacionalistes utilitzen la llengua per eliminar el vot opositor. Creuen que, en certa manera, aquells que no parlen català són justament els que se senten espanyols: els que impedeixen amb el seu vot la majoria necessària que faria possible la construcció de la república catalana. Cal,doncs, que, dia rere dia, els castellanoparlants se sentin molt incòmodes a Catalunya, que comprenguin que els seus drets més bàsics no són els mateixos si no saben parlar el català, que se sentin exclosos, que sàpiguen que si necessiten ajuda cal que la demanin en català, que comprenguin que per ser catalans i viure a Catalunya cal parlar català i encabat que tinguin molt clar que parlar català sobretot significa ser antiespanyol.

La raó per la qual el nacionalisme s’implica tant en què parlem tots en català és convertir-nos a tots en independentistes, fer-nos confondre la llengua amb la ideologia independentista, lligar la llengua amb el fet de ser independentista i que un català que parla en català acabi passant vergonya de sentir-se espanyol. Que aquest espècimen sigui cada dia més una raresa, un ser estrany en perill d’extinció i que el natural sigui que tots els que parlem en català siguem independentistes. Primer la pretensió era que tots parléssim en català. Ara la pretensió és que parlar en català signifiqui també ser independentista

Per això, l’educació escolar en català cerca que els nens no només aprenguin català sinó que interioritzin que parlar el català és el mateix que ser independentista. Aquest és el propòsit de la normativa lingüística, no pas la supervivència de la llengua, una fal·làcia que els serveix d’excusa per anar uniformant la societat catalana en el pensament únic independentista tan necessari per sumar vots i assolir la majoria que avui no tenen per constituir l’estat català ¿D’on ve aquesta obsessió d’ eliminar també les classes en castellà? ¿D'on ve si no es d'una voluntat expressa de convertir la llengua castellana en llengua enemiga? Cal que la nostra llengua -l’única que ens converteix en catalans- sigui exclusivament la llengua catalana, la llengua dels independentistes, la llengua que ens alliberarà de l’estat espanyol i de la llengua castellana; llengua que només parlen els que ens volen oprimir.