Fer amb el castellà el que Franco féu amb el català

Em retreuen que escric barbaritats tals com afirmar que el govern català pretén fer amb el castellà el que Franco féu amb el català. A mi em sembla claríssim que la intenció del govern català és fer del castellà una llengua exclosa ja no de les escoles sinó també de la vida pública o administrativa de Catalunya, per ser més clar.

El castellà no és present en els àmbits administratius en els quals la Generalitat té transferides competències exclusives. La Generalitat ha aprofitat la transferència de competències exclusives per suprimir de les mateixes la llengua castellana. Per posar un exemple: Justícia és encara competència estatal, però si fos transferida a la Generalitat de ben segur que els comunicats judicials, les notificacions, els decrets i providències, totes les sentències serien en català, excloent expressament i ben expressament el castellà. N’estic segur. 

Així mateix, si no fos perquè Catalunya és en definitiva una autonomia espanyola, també s' hauria prohibit parlar en castellà en seu parlamentaria i diputats de Ciutadans no podrien per exemple expressar-se en llengua castellana. En relació amb els llibres impresos, el català fou perfectament permès durant el franquisme; altra cosa és que les editorials catalanes no rebessin cap ajut públic, cap subvenció- per dir-ho així- talment com avui a Catalunya sobretot reben subvencions les lletres impreses en català.

Per tant, em sembla evident que la voluntat de la Generalitat és relegar el castellà a la vida privada tal com Franco relegà el català a la vida privada. Franco odiava la llengua catalana, talment com el nacionalisme català ha procurat que els catalans odiïn Espanya i la llengua castellana. Els fets són els fets i als fets em remeto. Bon dia tinguin